Meny
 
Brønnøy Brannservice AS
Kontroll, service, kurs, salg av utstyr
Våre tjenester

# Kontroll og service av slokkemateriell
- Vi tilbyr kontroll og service av alle brannslokkere/brannslanger etter NS 3910:2020 og NS EN 671-3:2009 standard.
Brønnøy Brannservice AS satser på miljø og har med det opprettet eget verksted for service og refylling av brannslokkere.
Vi utfører kontroll av slokkemateriell ute hos kunden og utbedrer eventuelle avvik på stedet. Dette sikrer at brannsikkerheten opprettholdes.


# Kurs i varme arbeid
- Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.
Brønnøy Brannservice AS tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene stiller krav om sertifisering.


# Beredskapsplan til landbruk, oppmerking og opplysningsskilt
- Brønnøy Brannservice AS forhandler beredskapsplaner til landbruk og alt innen oppmerking og opplysningsskilt.

# Salg av slokkemateriell
- Brønnøy Brannservice AS er forhandler av alt utstyr innen slokkemateriell.


# Salg av brannstiger
- Forhandler for;
Sørlandsstigen - En godkjent utfellbar brannstige, tilpasset norske forhold.
Bøylestigen - En elegant utfellbar brannstige med ryggvern.
Gesims stiger - En spesialstige til bruk på bygninger med innhuk i fasaden eller for passering av takutstikk.
Leveres også ferdig montert.


# Salg av entringsstiger til gjødsellager
- Stigen er laget i korrosjonsbestandig, slagkraftig og miljøvennlig PE - materiale.
Standardlengde 3 meter, leveres også i andre lengder etter avtale.

"Forskrift om husdyrgjødsel" §10 Krav til ulike lagertyper - andre avsnitt: Gjødselkum og landkum skal utstyres med innvendige stigetrinn eller andre redningsinnretninger.

Kontakt

telefon.
Adresse
Smevikveien 14
8907 BRØNNØYSUND
Telefon
482 11 890
KontaktpersonTom Okan
Daglig leder
mob: 482 11 890